Janem Randáčkem

Občané mohou získat skvělé místo pro život

V pátém ze série rozhovorů s ambasadory projektu Evropské hlavní město kultury Liberec 2028 přinášíme názory Jana Randáčka, bývalého ředitele liberecké Oblastní galerie nyní působícího ve službách evropského parlamentu, člověka, jehož život se nyní odehrává na ose Brusel-Žitava-Liberec. Ptal se Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.

Máte aktuální zkušenosti z Evropy, přesněji z Evropského parlamentu, kde jste národním expertem sbírek výtvarného umění. A zároveň jste přijal roli ambasadora Liberce pro Evropské hlavní město kultury 2028. Proč vlastně?
Protože jsem Liberečák a protože vím, že kandidatura může Liberec změnit.

Jaké má Liberec šance v kandidatuře uspět?
Bude záležet na strategii, kterou Liberec zvolí. Na týmu lidí, který se do kandidatury zapojí, a na konkrétních záměrech pro rok 2028 a pro následující roky. A samozřejmě na plánech protikandidátů. Liberec není jasný favorit, ale přesto má hodně velkou naději uspět; má pro to všechny předpoklady!

V čem se Liberec a okolní region mohou vítězstvím v EHMK 2028 změnit, co to může přinést našim občanům?
Titul EHMK není čistě o kultuře, není to o počtu velkých výstav, koncertů, o divadelních festivalech... Titul EHMK chápu jako celkovou, nenásilnou a možná nenápadnou změnu životního prostředí v Liberci, proměnu veřejného prostoru, aktivaci obyvatel a vytvoření podmínek pro aktivity nejširšího zaměření. A to by měl být přínos pro občany, kteří budou hrdí na své město, které se stane cílem a generátorem dalších kulturních, sportovních a podnikatelských aktivit. Občané získají skvělé místo pro život.

Sen z budoucna - Liberec pořadatelství získal a jsme v roce 2028. Co by rozhodně ve městě v tomto roce nemělo chybět (programově, stavebně aj.)?
Nebudu konkrétní, ale určitě nečekám mega akce, blockbustery. Stavebně se Liberec změní a vznikne více architektonicky zajímavých míst po celém městě, která budou přitahovat lidi z okolí a generovat nabídku aktivit pro místní komunity. Centrum města se dopravně zklidní a někde úplně zmizí individuální doprava, centrum bude atraktivní pro trávení volného času. Zároveň se podaří prosadit a třeba i realizovat kvalitní a rychlé veřejné dopravní spojení s městy a vesnicemi v regionu a moderní a rychlé spojení do Drážďan, Prahy a Vratislavi. Program pro rok 2028 vzniká z podnětu jeho „konzumentů“, kteří spolupracují a sami jej připravují v rámci vznikajících a zanikajících skupin a sítí. Doba velkých individualit je pryč, současná doba je érou participace každého s každým.