Fondy

Důležité informace pro žadatele a možnosti podpory v oblasti kultury nebo cestovního ruchu. Žádosti do fondu kultury a cestovního ruchu, které statutární město Liberec pravidelně vyhlašuje, byly pro rok 2022 již uzavřeny.
Statutární město Liberec běžně vyhlašuje programy:
- 5.1 Kulturní projekty na území města Liberec
- 5.2 Liberec jako turistická destinace
- 5.3 Publikace, tiskoviny a další média

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS

Příslušné elektronické formuláře jsou také dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě.

Individuální dotace

Statutární město Liberec na základě Strategie rozvoje města může nad rámec programu fondů podpořit v oblasti kultury a cestovního ruchu veřejně prospěšné projekty formou individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu města. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují principy transparentnosti, trvale udržitelného rozvoje, rozvoje občanské společnosti v oblasti kultury nebo cestovního ruchu.
Pro více informací o individuálních dotacích kontaktujte odbor kultury, cestovního ruchu a sportu kultura@magistrat.liberec.cz.