Komu slouží Kreativní ^Liberec?

Kreativní ^Liberec slouží všem, kdo se zajímají o kulturu, umění, komunitní aktivity i podnikání v kulturních a kreativních odvětvích v Liberci i regionu. Slouží profesionálům i amatérům, institucím, neziskovkám i kreativcům.

Čím je a čím není Kreativní ^Liberec?

Kreativní ^Liberec nabízí především informační servis o a pro kulturní a kreativní prostředí ve městě. Nejedná se o kulturní program města, k informování o konání kulturních událostí slouží kalendáře na jiných platformách zajišťovaných městem, Libereckým krajem i soukromými provozovateli.

Proč jsme připravili Kreativní ^Liberec?

Liberec se připojuje k českým městům, která chtějí zviditelnit a aktivně využít roli kulturních a kreativních průmyslů v rozvoji měst. Proto také zvažuje kandidaturu na Evropské hlavní město kultury, o které rozhodne zastupitelstvo města na jaře v roce 2021 a připravujeme Strategii rozvoje kultury na léta 2022–2029.

Co najdete na webu Kreativní ^Liberec?

Kulturní hráči zde najdou pohromadě informace o nástrojích podpory kultury ve městě zajišťovaných městem Liberec. V našem informačním servisu najdete přehled podpory kultury, umění i kreativního sektoru na krajské, národní i mezinárodní úrovni stejně jako informace o směřování kulturní politiky u nás i v zahraničí nebo zajímavé mezinárodní projekty.
Sledujeme, co přinese nová státní Strategie kulturních a kreativních odvětví městům a krajům. Portál také obsahuje přehled kulturních zařízení ve městě. Můžete se těšit na interaktivní mapu kulturních zařízení a analýzy kulturního prostředí Liberce, které vzejdou z procesu mapování kulturního prostředí viz sekce strategie.
V sekci EHMK najdete informace o projektu Evropské hlavní město kultury, jeho historii, nárocích na kandidátská města i přínosech.