Být hlavním evropským městem kultury přispělo k ...

Budování smyslu společné komunity

Plovdiv (Bulharsko) 2019 byl úspěšný v tom, že se participace na kulturním dění města stala naprosto přirozenou součástí života jeho obyvatel, a to jak díky nárůstu počtu kulturních iniciativ ve městě (včetně romské čtvrti Stolipinovo), tak jejich rozmanitosti.

Leeuwarden (Holandsko) 2018 založil celý projekt na participaci občanů města, což z nich kromě uživatelů titulu učinilo i ty, kteří evropskému hlavnímu městu kultury vdechli život. 70% fríské populace bylo zapojeno do projektů a 10% působilo jako dobrovolníci. Zrodila se tak nová vlna fríských amatérských umělců!

V Donostia-San Sebastian 2016 (Španělsko) se přibližně 60% projektů vyznačovalo zapojením místních obyvatel. To pomohlo dosáhnout cíle podpory soudržnosti a vybudování vzájemného porozumění a respektu.

Regeneraci města

Marseille-Provence 2013 (Francie) se fyzicky transformovala pomocí institucí jako je např. Muzeum evropských a středomořských civilizací. Evropské hlavní město kultury bylo součástí investičního projektu do nové kulturní infrastruktury, který byl zase začleněn do snahy o celkovou revitalizaci města za několik miliard EUR, která trvala několik desetiletí. Marseille 2013 získala na projekt 16,5 milionu EUR od soukromých sponzorů ze 207 společností.

V Košicích 2013 (Slovensko) došlo díky spolupráci soukromého sektoru a místní univerzity k transformaci průmyslového města za účelem vzbudit tvůrčí potenciál města a jeho aktérů, vytvořit novou kulturní infrastrukturu a etablovat Košice jako hlavní turistické centrum pro karpatskou oblast.

Rozvoji evropské spolupráce

V Aarhusu 2017 (Dánsko) se kulturního programu účastnilo 1200 mezinárodních umělců, přibližně tedy 80% projektů proběhlo za účasti mezinárodního partnera a/nebo v rámci kulturní výměny v Evropě.

Z 5,2 milionu turistů, kteří v roce 2016 navštívili polskou Vratislav, 1,6 milionu pocházelo z jiných zemí, což znamenalo výrazný nárůst počtu zahraničních turistických pobytů v průběhu roku.

Stimulaci ekonomických aktivit

Odhaduje se, že každé euro investovaných veřejných peněz do projektu EHMK v Mons 2015 (Belgie) vygenerovalo pro místní ekonomiku 5,5 až 6 EUR.

V roce 2018 navštívil Leeuwarden 2018 (Nizozemsko) a jeho region Frísko rekordní počet 5,8 milionu turistů. Ekonomický dopad na region, včetně útraty generované dalšími turisty a příjmy pro kulturní odvětví, se odhaduje přibližně na 300 milionů EUR.

Během projektu Vratislav 2016 (Polsko) vykázalo více než 40% kulturních a kreativních průmyslů ve městě nárůst obratu.