Kdo se může zapojit do tvorby Strategie a jak?

Proces přípravy analytické i návrhové části je úspěšně za námi. Nyní nás každý rok čeká práce na realizaci strategie. Ta se děje skrze tzv. akční plán.

Kulturní veřejnost se může zapojit do přípravy akčního plánu na setkáních Libereckého kulturního Fóra.
Setkání budou mimo jiné využita k prezentaci výsledků realizace akčního plánu za rok předchozí.

Nejbližší setkání Libereckého kulturního a kreativního fóra k přípravě akčního plánu na rok 2023 proběhne v květnu 2022.