V listopadu 2021 proběhl v Praze první ročník Festivalu Kreativní byrokracie. Co to vlastně je?

PROČ

Byrokracie, která je kompetentnější a sebevědomější při řešení velkých sociálních, ekonomických a politických výzev naší doby – to je to, co chceme podporovat.

JAK

Chceme kultivovat pozitivní vztah k veřejnému sektoru a také větší odhodlání a chuť k experimentu a inovaci ve veřejné správě.

CO

Festival kreativní byrokracie podporuje a propojuje úředníky a jejich spojence –
ty, kteří na všech úrovních státní správy i samosprávy mění svět k lepšímu.
Oslavuje inovace ve veřejném sektoru a jejich přínos k lepšímu, udržitelnějšímu
a spravedlivějšímu světu. Hledá odpovědi na otázky a výzvy úředního světa skrze
odborné diskuse i praktické workshopy.