Mapování je obvykle první aktivita, která KKP zviditelní a přispěje k uznání jejich důležitosti. KKP jsou v rámci klasifikace ekonomických činností zahrnuty mezi tradiční průmysly a služby. Jejich struktura se však dynamicky proměňuje, především v souvislosti s technologickým vývojem a oproti tradičním odvětvím, jakými jsou např. finanční služby nebo strojírenství, se jim stále věnuje mnohem méně pozornosti. Mapování KKP ve městě či regionu může významně zvýšit povědomí o jejich významu pro hospodářství, který je obvykle větší, než se na první pohled zdá.

Proces mapování rovněž napomáhá vytvoření společného referenčního rámce diskuse o KKP na regionální, potažmo i národní úrovni. Diskuse o KKP zvyšuje povědomí mezi politickou reprezentací, která se poté začne více zajímat o potřeby KKP a jejich vliv na rozvoj měst a regionů.

Mapování rovněž vytváří vazby mezi zástupci jednotlivých profesí KKP. Ti se mohou navzájem poznat, identifikovat společné charakteristiky a rozvinout vzájemnou komunikaci a spolupráci.