Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí ve městěkvěten 2020příprava zadání analýzy
červen 2020představení zadání expertům úřadu a klíčovým aktérům
červenec – září 2020zpracování dat
říjen – prosinec 2020realizace dotazníkových šetření, realizace strukturovaných rozhovorů, zpracování závěrů analýzy, projednání závěrů s klíčovými hráči, představení závěrů analýzy veřejnosti
leden - březen 2020dokončení analytické části, konzultace s klíčovými hráči
Příprava návrhu strategiebřezen - květen 2021příprava návrhu strategie v pracovních skupinách
květen 2021konzultace návrhu strategie s veřejností
červen 2021prezentace strategie veřejnosti, projednání zastupitelstvem města
Příprava akčního plánu 2022červen – červenec 2021příprava akčního plánu pro rok 2022 v pracovních skupinách
říjen - listopad 2021projednání akčního plánu dle harmonogramu projednávání rozpočtu města na rok 2022