Severočeské muzeum

Expozice Severočeského muzea jsou zaměřeny na oblast uměleckých řemesel a průmyslu a dále na regionální přírodovědu, archeologii a historii.

Oblastní galerie

Oblastní galerie Liberec je pátou největší galerií v České republice. Galerie byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. Galerie spravuje sbírky více než 21 000 uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí a dalších evropských států a právem se tedy označuje jako Muzeum evropského umění.

Masarykova 723/14, Liberec, 460 01
50°46'25.8''N; 15°04'4.1''E
+420 723 588 829
+420 485 106 325
oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz

Technické muzeum

Technické muzeum vystavuje historické automobily, motocykly, jízdní kola i modely autíček a najdete tu také bohatou expozice o historii městské dopravy v regionu.

Masarykova 5/424, Liberec, 460 01
50°46'25.9''N; 15°03'58.2''E
+420 731 737 969
info@TMLiberec.cz
www.TMLiberec.cz

Malá výstavní síň

Nynější Malá výstavní síň Liberec navazuje svým jménem i částečnou dramaturgií na původní stejnojmennou galerii, která byla při Okresním kulturním středisku založena v roce 1975. Galerii najdete na náměstí Dr. E. Beneše, přímo naproti vchodu do radnice.

nám. Dr. E. Beneše 2/10
Liberec, 460 07
50°46'8.1''N; 15°03'29.2''E
www.mvs-liberec.cz

Kryt civilní obrany

Největší liberecký veřejný kryt pod Sokolovským náměstím byl připraven cca 1500 osobám poskytnout ochranu před účinky zbraní hromadného ničení, mezi něž patří zbraně biologické, chemické a jaderné. V průběhu prohlídky navštívíte většinu podzemních prostor, seznámíte se s technickým vybavením krytu, které zajišťuje základní životní funkce a potřeby ukrývaných osob a můžete se těšit i na názorné ukázky jeho použití.

Lucemburská, Liberec, 460 01
50°46'10.3''N; 15°03'18.4''E
+420 485 101 709
info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu

Kunst hala

Kateřinská Kunst hala chce střídat výstavy skupinové a autorské, chce fungovat od jara do zimy, chce fungovat dlouho a dobře.

Zahájila manifestačně! Výstavou Liberecká smršť! Název, jehož druhé slovo zaručeně Němec nevysloví, implikuje, že shromažďuje pestrou směsici umělkyň a umělců, kteří jsou s Libercem a sudetským Libereckem, s bližším i vzdálenějším okolím, spjati – místem narození, volbou života, místem působení, a třeba jen chalupou, kam dojedou, stále raději, z české metropole.
Do týmu, který se dobrovolně a nadšenecky (doslova a do písmene a do koruny) s halou zamotal tedy patří malíř David Hanvald, malíř a tvůrce “kunstový” grafiky Filip Dvořák, fotograf Jiří Jiroutek, pedagogický železnobrodský architektonicko-dizajnový vychytávač Tomáš Rýdl a Martin Dostál, coby kurátor, se včlenil, nevěda, co ho tak úplně čeká, i Jakub Šulc, dizajnér a majitel a také básník, a na poslední chvíli i Adéla Pomothy, z toho novými lvy střeženého Severočeského muzea.

Kateřinská 135, Liberec, 460 14
50°47'43.4''N; 15°03'37.1''E
+420 724 215 480
https://interierliberec.cz/kunst-hala/

Galerie Prostor

Všeobecně prospěšný spolek Prostor 228 zřizuje výstavní galerii, ve které prezentuje ceněné autory současné malířské scény.

Studničná 227/9, Liberec, 460 59
50°46'13.5''N; 15°03'5.2''E
+420 608 071 033
+420 606 490 380
info@prostor228.cz
www.prostor228.cz
www.facebook.com/prostor228

Automuzeum

Aktuální expozice připomíná konstrukční etapu výroby osobních automobilů s motory vzadu. Drtivá většina exponátů je pojízdná, proto je možné, že je uvidíte i pojíždět na dvoře přímo pod pivovarským komínem!

Pivovarská 164, Liberec – Vratislavice nad Nisou, 463 11
50°45'7.4''N; 15°05'21.3''E
+420 602 818 535
info@automuzeum-liberec.cz
www.automuzeum-liberec.cz

Rodný dům Ferdinanda Porscheho

V tomto domě se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, který se proslavil jako automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. V současné době zde sídlí muzeum, které vás v moderně pojatých expozicích interaktivně zapojí do poznávání světa techniky, technologií, bohaté historie i budoucnosti mobility.

Tanvaldská 38, Liberec, 463 11
50°44'43.4''N; 15°05'11.6''E
+420 326 832 028
vratislavice@skoda-auto.cz
www.rodnydumporsche.cz