Statutární město^Liberec

odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
+420 485 243 175
kultura@magistrat.liberec.cz