Domácí vnímání kultury jako neziskové oblasti dosud vedlo k tomu, že většina finanční podpory KKO aktuálně přichází z Ministerstva kultury (MK). To odráží i fakt, že KKO jsou neoddělitelnou součástí širšího kulturního a kreativního sektoru. Výhodou MK je porozumění kreativním a kulturním složkám tvorby, dosud však nedisponovalo dostatečnými nástroji k celkovému rozvoji KKO. Jednalo se zejména o nedostatečný legislativní rámec, malou personální kapacitu a nedostačující finanční prostředky pro rozvoj ekonomických činností. Předkládaná strategie a financování rozvoje KKO skrze Národní plán obnovy nabízejí zásadní příležitost k rozvoji KKO v nejbližších letech.