Genius Loci

Liberec se zdá být městem, které svá tajemství pečlivě skrývá. Kultura zde možná není vidět na první pohled, ale město má svou vlastní neuchopitelnou atmosféru, která se opírá o jeho historii i současnost. Ve městě se mísí moderní architektura s historickou, město patří nikomu a všem zároveň, Liberec je i oáza klidu, kam jezdí lidé z celé republiky za sportovním vyžitím, zároveň by se mohlo stát i ideální lokalitou pro kreativní kvas. Liberec je skýtá mnoho nevyužitého prostoru, vzniká zde šance začít znova.

Proto se přímo nabízí možnost prezentovat libereckou kulturu poněkud netradičně – podpořit genius loci Liberce, prezentovat to, co je krásné, ale i zajímavé, zvláštní a jiné, to, co by se dalo považovat za ošklivé nebo nehodnotné ale uchovává nějaký příběh. Cílem není o Liberci říkat, že je hezké město. Cílem je, aby Liberec bylo město natolik podmanivé, že zanechá v každém člověku silný dojem, který ho bude lákat zpátky, aniž by třeba přesně věděl proč.
Neoficiálním mottem by se mohlo stát "Atmosféra se nasává všemi smysly", které by mělo podpořit a vytvořit takový Liberec, kde si každý najde své.

Město nikoho, město všech

V Liberci dříve žily dva národy pospolu, dnes zde žije každý, kdo má Liberec rád. Liberec vlídně vítá nově příchozí, a dodnes má vliv i na pohraniční oblasti Německa a Polska. To dává Liberci jedinečnou šanci ukázat svou multikulturní identitu skrz akce a projekty, které se ohlédnou za jeho nepříliš šťastnou historií, a zároveň uvítají tu současnou a vznikající.

Díry v paměti a v prostoru
Liberec vzkvétal v dobách první republiky, čemuž také odpovídají stavby z těchto let, po druhé světové válce však město přišlo o většinu původního obyvatelstva, které s sebou odneslo i libereckou identitu a paměť. Novodobé dějiny v podobě průmyslového období Liberce, kdy kvetl textilní průmysl v kraji, sudetská historie, která město silně ovlivnila, a následná stagnace v době komunismu, to je to, co současný Liberec utvářelo.

Gastro kultura
Kavárny, bary, a zajímavé restaurace tvoří genius loci stejně jako to, co je ve městě k vidění. Například průvodce Lieberec od Jizerského ticha zmapoval několik atraktivních podniků, které stojí za to navštívit.
Pod mottem "Atmosféra se nasává všemi smysly" je v Liberci možné si užít tak typické frišno v některých z místních útulných podniků a nasávat unikátní atmosféru melancholie města.

Architektura

Liberecká architektura je velice různorodá a tyto kontrasty jako celek tvořící identitu Liberce.

Architektura nemusí být hezká, ale měla by mít příběh.
Aby se dal probudit duch města, je nutné přimět lidi, aby se kolem sebe dívali. Ale jak v dnešní době "kompjůtrů"? Tou cestou by mohly být příběhy. Každá budova nebo místo má nějakou historii, ať už jsou to myšlenkové procesy architektů, které vedly k vytvoření, nebo vtipné omyly, které vedly k tomu, že ta římsa nebo cesta vypadá tak, jak vypadá. Domy a místa jsou spojeny se známými a zajímavými osobnostmi a událostmi, kteří vdechli život rozličným nápadům a inspiracím.

Míšení architektonických stylů
Mnoho lidí jistě netuší, kolik různých architektonických slohů existuje, a Liberec je unikátní tím, že v sobě mnoho z nich pojí. Kromě zajímavostí, liberecká architektura skýtá i funkci edukativní, kdy nejenom, že představuje otevřenou učebnu různých prvků stavebních stylů pod širým nebem, ale především je kvasem talentů s nadnárodním věhlasem.

Street art

Papírové náměstí
Papírové náměstí má velký rozvojový potenciál. Zchátralé domy s opadanými fasádami mohou sloužit jako ideální kulisa pro živé umění a prostor pro street art, který by lokalitu pozvedl, ale zároveň zachoval jeho podobu.
Příkladem by mohl být islandský Reykjavík, jehož street art sahá na devátou příčku nejčastěji fotografovaných street art ve městech na světě.

Podpora místních umělců
Prostor by se díky street artu stal přístupnější širší veřejnosti, mohl by přispět k vytvoření nové atmosféry, která se v českých městech příliš nevyskytuje. Zároveň by mohl sloužit k podpoře místních umělců a přiblížení graffiti i starším generacím, které ho často vnímají negativně. Street art má velký sociální potenciál. V České republice se běžně nevyskytují prostory, kde by street art byl legální, je proto oproti zahraničním sousedům v této oblasti pozadu. Liberec by se tudíž mohl stát inovativním a navázat na svou průkopnickou historii.

Instagramový turismus
Street art v Liberci by mohl přispět k tzv. „instagramovému turismu“. V zahraničí lidé běžně objevují zajímavá místa podle hashtagů a sdílení polohy na sociálních sítích, především na Instagramu. V Praze je takto známá třeba Lennonova zeď nebo populární kavárny a jiná fotogenická zákoutí. Jak již bylo zmíněno o Reykjavíku, street art je velice fotogenická záležitost, a v kombinaci s komplexní nabídkou aktivit by mohla pomoci přitáhnout především mladé a zahraniční turisty do Liberce, a to především na místa, kam běžně nezavítají.

Další využití street art
Podobně jako architektura, tak i street art může mít mnoho podob a funkcí včetně edukativní. Veřejná místa by ke svému umění mohli využít studenti uměleckých oborů z okolí, kteří by tím mohli získat nové možnosti kde vystavovat, nebo děti základních škol, pro které by „malování po zdech“ mohlo být zábavnou hrou a zároveň budováním vztahu k výtvarnému umění.

Reykjavík

Reykjavík

Reykjavík

Spojení sportu a kultury

Liberec a okolí je známé především jako nejatraktivnější sportoviště v České republice, nabízí se tedy možnosti propojení sportu s kulturou.
Rok 2020 nám ukázal, že ve sportovních areálech lze pořádat letní kina, dle možností by se daly využít i pro divadlo nebo hudební produkce. Zároveň je okolí starých fabrik potenciálním prostorem pro vznik workoutových hřišť, skateparků, apod.