Chci uspořádat akci

Pokud chcete uspořádat akci na náměstí Dr. E. Beneše či v ulici 5. května, pak :
– Pro povolení akce na náměstí je třeba vyplnit formuláře: žádost o povolení užívání prostoru nám. Dr. E. Beneše, žádost o povolení užívání ulice 5. května, formulář o oznámení o akci
– Formuláře je nutné odevzdat min. 30 dnů před termínem konání akce na podatelnu MML
– Pro ověření, zda je Vámi vybraný termín volný kontaktujte oddělení kultury, e-mail: kultura@magistrat.liberec.cz
– Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce je užívání nám. Dr. E. Beneše zpoplatněno 10 Kč/m2 pro reklamní akce a filmová natáčení. Kulturní, sportovní a benefiční akce jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Pokud chcete uspořádat akci v Rekreačním a sportovním areálu Vesec, pak kontaktujte Odbor správy veřejného majetku
Pokud chcete uspořádat akci zasahující do místní komunikace, pak kontaktujte Odbor dopravy
Pokud chcete uspořádat akci v ostatních prostorách (např. parky), pak se obraťte na Odbor majetkové správy