To místo, které velké
je uvnitř a malé je navenek,
kde nevzhlíží se k modlám,
ale k horám a kde
výjimečnost je vlastně
normální.