V současné době probíhá zpracování Strategie ve spolupráci s pracovními skupinami, kterých se účastní experti úřadu a cca 40 aktérů kulturního a komunitního života ve městě.
Vzhledem epidemiologické situaci jsou všechna pracovní setkání organizována online a počet účastníků pracovních skupin je omezen, aby bylo možné moderovat diskusi v online prostředí.
Konzultace návrhu Strategie s širokou veřejností bude realizována na konci května v souladu s epidemiologickými opatřeními.
Bude se jednat zejména o formu písemné zpětné vazby skrze online formulář na webu www.kreativni-liberec.cz, kulturní aktéři budou upozorněni na možnost komentáře e-mailem, veřejnost se dozví o možnosti poskytnout zpětnou vazbu k návrhu na facebookových profilech města Liberec.