Kdo se může zapojit do tvorby Strategie a jak?

Proces přípravy analytické i návrhové části, dle omezených možností, které dovolil nouzový stav, zapojuje kulturní aktéry a veřejnost následujícími způsoby.

Analytická část
- dotazníkové šetření
- strukturované rozhovory s cca 30 poskytovateli kulturních služeb ve městě
- formulace hodnot a problémů kultury ve městě společně s širokým kulturním fórem - on-line
- písemná zpětná vazba k analýze od kulturních aktérů

Návrhová část
- pracovní skupiny s kulturními aktéry k definování vize a cílů
- pracovní skupiny s kulturními aktéry k definování opatření a podnětů pro aktivity


Počet účastníků pracovních skupin je omezený, aby bylo možné vést moderovanou diskuzi. Účastníky do pracovních skupin oslovuje Odbor kultury, cestovního ruchu a sportu. Účastníci jsou vybráni tak, aby zazněla pestrá škála názorů a hlasů menších i větších organizací.


Diskuse probíhá ve čtyřech tematických skupinách:
- strategické řízení a financování
- kulturní infrastruktura, veřejný prostor a obraz města
- kulturní nabídka, dostupnost pro cílové skupiny, kultura a vzdělávání
- identita a značka města, propagace a spolupráce


Jako nástroj zapojení široké veřejnosti, která se zajímá o kulturu bylo v procesu plánováno setkání Libereckého kulturního fóra. První se odehrálo na podzim, a to vzhledem k epidemiologickým opatřením, on-line.


Návrh Strategie bude umožněno komentovat online, zejména skrze online formulář na webu www.kreativni-liberec.cz na konci května 2021, kulturní aktéři budou upozorněni na možnost komentáře e-mailem, veřejnost se dozví o možnosti poskytnout zpětnou vazbu k návrhu na facebookových profilech města Liberec a této stránce.